Αρχική Σελίδα | Επικοινωνία | Συντελεστές | Forum | Blogs | Gallery | 'Υμνος
Αρχική σελίδα » Κέρδισαν τις προσφυγές οι Μαϊστόροβιτς και Φλαβίνιο!

Κέρδισαν τις προσφυγές οι Μαϊστόροβιτς και Φλαβίνιο!

Σε νέους μπελάδες μπήκε ο ΑΟ Κέρκυρα, καθώς είναι υποχρεωμένος στο επόμενο διάστημα να καταβάλει σχεδόν 400.000 ευρώ σε δύο πρώην ποδοσφαιριστές του

Σάββατο, 02/03/2013
ÐÜíù áðü 140.000 åõñþ ïöåßëåé ï ÁÏÊ óôï Öëáâßíéï
© Ó.Êáôáðüäçò
 
Σχετικές κατηγορίες
Διοικητικά Νέα

• Κείμενο: ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ

Σε νέους μπελάδες μπήκε ο ΑΟ Κέρκυρα, καθώς είναι υποχρεωμένος στο επόμενο διάστημα να καταβάλει σχεδόν 400.000 ευρώ σε δύο πρώην ποδοσφαιριστές τρου!

Το Τακτικό Διαιτητικό Δικαστήριο της ΕΠΟ έκανε αποδεκτές τις προσφυγές των Ίβιτσα Μαϊστόροβιτς και Φλάβιο Ζοσέ Ντε Καρβάλιο Σιλβέιρα “Φλαβίνιο”. Ο μεν Κροάτης στόπερ είχε προβεί σε καταγγελία για το ποσό των 252.342,00 ευρώ, ενώ ο δε Βραζιλιάνος χαφ για το ποσό των 141.450,00 ευρώ.

Η κερκυραϊκή ΠΑΕ καλείται πλέον να καταβάλει στους δύο παίκτες το ποσό των συνολικά 393.792 ευρώ, σε δέκα ισόποσες μηνιαίες δόσεις, η πρώτη εκ των οποίων ορίζεται να έχει πληρωθεί μέχρι την Παρασκευή 8 Μαρτίου.

Δηλαδή, η κάθε μηνιαία δόση ανέρχεται συνολικά στα 39.300 ευρώ και θα πρέπει οι Μαϊστόροβιτς και Φλαβίνιο να έχουν εξοφληθεί μέχρι τις 8 Ιανουαρίου του 2014.

Αν πάντως οι δόσεις δεν καταβάλλονται εμπρόθεσμα και οι δύο ποδοσφαιριστές δεν εξοφληθούν ολοσχερώς, τότε η ομάδα θα υποστεί συνέπειες. Θα της επιβληθεί η ποινή της αφαίρεσης δύο βαθμών για την περίπτωση κάθε παίκτη, ενώ θα χάνει και όλους τους αγώνες της στα χαρτιά.

Αναλυτικά η απόφαση:

«Κατά την τελευταία του συνεδρίαση, το Τακτικό Διαιτητικό Δικαστήριο της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας έλαβε τις εξής αποφάσεις:

1. Δέχεται τυπικά και ουσιαστικά καθΆ ολοκληρίαν την από 4/9/2012 και με αριθμό πρωτοκ. 27524/4-9-2012 Καταγγελία του επαγγελματία ποδοσφαιριστή FLAVIO JOSE DE CARVALHIO SILVEIRA κατά της Ποδοσφαιρικής Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία “ΠΑΕ Α.Ο. ΚΕΡΚΥΡΑ” και τη σχετική Ανταίτηση της καθής Ποδοσφαιρικής Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία “ΠΑΕ Α.Ο. ΚΕΡΚΥΡΑ” κατά του αιτούντος ποδοσφαιριστή FLAVIO JOSE DE CARVALHIO SILVEIRA. Υποχρεώνει την καθής “ΠΑΕ Α.Ο. ΚΕΡΚΥΡΑ” να καταβάλλει στον αιτούντα ποδοσφαιριστή FLAVIO JOSE DE CARVALHIO SILVEIRA το ποσό των εκατόν σαράντα μία χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα (141.450,00) Ευρώ άτοκα, σύμφωνα (εν μέρει) με το διατακτικό της υπ΄αριθμ. 35/2012 Απόφασης του παρόντος Δικαστηρίου (Τμήμα Εφέσεων), σε δέκα (10) ισόποσες διαδοχικές μηνιαίες δόσεις, εκ των οποίων, η πρώτη δόση ορίζεται καταβλητέα μέχρι την 8/3/2013 και οι υπόλοιπες την αντίστοιχη ημέρα εκάστου επόμενου ημερολογιακού μηνός. Σε περίπτωση δε μη εμπρόθεσμης πληρωμής και εξόφλησης του αιτούντα, κατά τα ανωτέρω, επιβάλλει σε βάρος της καθής “Π.Α.Ε Α.Ο. ΚΕΡΚΥΡΑ”, (α) την κατΆ άρθρο 24§7(γ) του Κανονισμού Ιδιότητας και Μετεγγραφών Ποδοσφαιριστών της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας ποινή της αφαίρεσης δύο (2) βαθμών και (β) την κατΆ άρθρο 24§8 του ίδιου Κανονισμού ποινή της κατακύρωσης αγώνα υπέρ αντιπάλου, μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση στον αιτούντα ποδοσφαιριστή του ποσού των εκατόν σαράντα μία χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα (141.450,00) Ευρώ άτοκα, σύμφωνα (εν μέρει) με το διατακτικό της υπ΄αριθμ. 35/2012 Απόφασης του παρόντος Δικαστηρίου (Τμήμα Εφέσεων), σε δέκα (10) ισόποσες διαδοχικές μηνιαίες δόσεις, εκ των οποίων, η πρώτη δόση ορίζεται καταβλητέα μέχρι την 8/3/2013 και οι υπόλοιπες την αντίστοιχη ημέρα εκάστου επόμενου ημερολογιακού μηνός.

2. Δέχεται τυπικά και ουσιαστικά καθΆ ολοκληρίαν την από 16/10/2012 και με αριθμό πρωτοκ. 33848/17-10-2012 Καταγγελία του επαγγελματία ποδοσφαιριστή IVICA MAJSTOROVIC κατά της Ποδοσφαιρικής Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία “ΠΑΕ Α.Ο. ΚΕΡΚΥΡΑ” και τη σχετική Ανταίτηση της καθής Ποδοσφαιρικής Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία “ΠΑΕ Α.Ο. ΚΕΡΚΥΡΑ” κατά του αιτούντος ποδοσφαιριστή IVICA MAJSTOROVIC. Υποχρεώνει την καθής “ΠΑΕ Α.Ο. ΚΕΡΚΥΡΑ” να καταβάλλει στον αιτούντα ποδοσφαιριστή IVICA MAJSTOROVIC το ποσό των διακοσίων πενήντα δύο χιλιάδων τριακοσίων σαράντα δύο (252.342,00) Ευρώ νομιμοτόκως από την επίδοσης της προσφυγής ενώπιον της ΑΆ Ε.Ε.Ο.Δ., σύμφωνα με το διατακτικό της υπ΄αριθμ. 413/2012 Απόφασης της ΑΆ Ε.Ε.Ο.Δ. καθώς και ποσό 800 Ευρώ και για τους δύο βαθμούς δικαιοδοσίας, σε δέκα (10) ισόποσες διαδοχικές μηνιαίες δόσεις, εκ των οποίων, η πρώτη δόση ορίζεται καταβλητέα μέχρι την 8/3/2013 και οι υπόλοιπες την αντίστοιχη ημέρα εκάστου επόμενου ημερολογιακού μηνός. Σε περίπτωση δε μη εμπρόθεσμης πληρωμής και εξόφλησης του αιτούντα, κατά τα ανωτέρω, επιβάλλει σε βάρος της καθής “Π.Α.Ε Α.Ο. ΚΕΡΚΥΡΑ”, (α) την κατΆ άρθρο 24§7(γ) του Κανονισμού Ιδιότητας και Μετεγγραφών Ποδοσφαιριστών της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας ποινή της αφαίρεσης δύο (2) βαθμών και (β) την κατΆ άρθρο 24§8 του ίδιου Κανονισμού ποινή της κατακύρωσης αγώνα υπέρ αντιπάλου, μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση στον αιτούντα ποδοσφαιριστή του ποσού των διακοσίων πενήντα δύο χιλιάδων τριακοσίων σαράντα δύο (252.342,00) Ευρώ νομιμοτόκως από την επίδοσης της προσφυγής ενώπιον της ΑΆ Ε.Ε.Ο.Δ., σύμφωνα με το διατακτικό της υπ΄αριθμ. 413/2012 Απόφασης της ΑΆ Ε.Ε.Ο.Δ. καθώς και ποσό 800 Ευρώ και για τους δύο βαθμούς δικαιοδοσίας, σε δέκα (10) ισόποσες διαδοχικές μηνιαίες δόσεις, εκ των οποίων, η πρώτη δόση ορίζεται καταβλητέα μέχρι την 8/3/2013 και οι υπόλοιπες την αντίστοιχη ημέρα εκάστου επόμενου ημερολογιακού μηνός».

Προηγούμενος Αγώνας
2 - 1
ΠανθρακικόςΚέρκυρα
Superleague 30η αγωνιστική
Äçìïôéêü ÓôÜäéï ÊïìïôçíÞò
Κυριακή, 21/04/2013
περισσότερες πληροφορίες >>
Βαθμολογία
Θ.ΟμάδαΒαθμ.Αγ.
1.Ολυμπιακός7730
2.Π.Α.Ο.Κ.6230
3.Αστέρας Τρίπολης5630
4.Ατρόμητος4630
5.Π.Α.Σ. Γιάννενα4430
6.SKODA Ξάνθη4030
-.Παναθηναϊκός4030
8.Πανθρακικός3630
-.Πανιώνιος3630
-.Πλατανιάς3630
11.Λεβαδειακός3430
12.Άρης3330
-.Βέροια3330
14.Ο.Φ.Η.3230
15.Α.Ε.Κ.3030
16.Κέρκυρα2030
Copyright www.aokerkyra.com 2003-2008
Οποιαδήποτε χρήση κειμένων πρέπει να συνοδεύεται από αναφορά στην πηγή (www.aokerkyra.com) και τον συντάκτη. H ιστοσελίδα αυτή δεν εκφράζει θέσεις και απόψεις της Α.Ο.Κέρκυρα ΠΑΕ, ούτε είναι συλλογικό όργανο των φιλάθλων της ομάδας. Τα ενυπόγραφα κείμενα εκφράζουν προσωπικές απόψεις του υπογράφοντα.